• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melding om hogst i vernskog i Lofoten og Vesterålen

Informasjon om skogeier

INFORMASJON TIL SØKER

Skogeier er ansvarlig for at melding om hogst i vernskog sendes senest 3 uker før hogsten settes i gang.

Unntak er hogst i lauvskogen på under 2 dekar. All skog er vernskog i Lofoten og Vesterålen!

Hvis kommunen har innvendinger, plikter de å svare innen 3 uker etter mottak av meldingen. Om kommunen trenger mer tid for å ta stilling til tiltaket, kan fristen forlenges med inntil 14 dager.

Hogst skal ikke igangsettes før svarfristen er gått ut.


FORVALTNING ETTER VERNSKOGREGLEMENT I LOFOTEN OG VESTERÅLEN

Kommunen kan godkjenne hogst, treffe vedtak om hogstnekt eller sette vilkår for hvordan hogsten skal utføres.

Kontroll:
Meldingen kan bli tatt ut i kontroll. Du plikter å godta kontroll, gi nødvendige opplysninger og hjelpe til med å gjennomføre kontrollen. Kontroller kan gjøre at saksbehandlingen tar lenger tid.

Hogstformer:
Flatehogst er mest vanlig, men andre hogstformer kan være aktuelt i områder med spesielle utfordringer i forhold til allmennhet eller vernskoghensyn. For eks. Småflater, skjermtrestilling/frøtrestilling, tynning.

Foryngelsesmetode:
Skogloven §6 slår fast at skogen skal forynges innen 3 år etter hogst. Dette skal gjøres med treslag som gir tilsvarende skogproduksjon, jfr brev SLF om "Håndhevelse av foryngelsesplikt etter skogloven med forskrifter".

KOMMUNE / GÅRDSNR / BRUKSNR DET MELDES FOR
/
SKOGEIER
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader